logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Wyniki naboru wniosków na Projekty Grantowe

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na projekty grantowe: 1/2021/G - Publikacje prowadzonego w terminie 27.01-17.02.2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

 

Informacja dla zainteresowanych zdobyciem dotacji na przedsiębiorczość

Szanowni Państwo!
W związku z dużym zainteresowaniem odnośnie pozyskania środków finansowych na Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Rozwój istniejących firm informujemy, że LGD prowadzi obecnie prace związane z uruchomieniem w najbliższych miesiącach naborów na oba typy wyżej wymienionych form dotacji.

Czytaj więcej...

Odstąpienie od konkursu nr 3/2021/G

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z zapisami Rozdziału XII pkt.1 ppkt.1 „Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Zarząd LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa na mocy Uchwały nr 3/2021 z dnia 25 lutego 2021r. podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 3/2021/G- „Grant: Edukacja i Ekologia" ogłoszonego w ramach zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Uzasadnienie odstąpienia od konkursu:

Odstępuje się od konkursu na wyżej wskazany grant, gdyż wnioski złożone w ramach tego konkursu nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji zaplanowanych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.

Dziękujemy Państwu za udział w naborze i jednocześnie zapraszamy do ponownego złożenia wniosku o powierzenie grantu, w naborach, które w najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone, szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl

Zarząd LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Raport z warsztatu refleksyjnego

W dniu 11 lutego b.r. w sali bankietowej Remizy OSP w Zagórzycach Dworskich odbył się warsztat refleksyjny poświęcony realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniom LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w roku 2020.
Poniżej przedstawiamy raport z warsztatu refleksyjnego, prezentację oraz zdjęcia ze spotkania.

"Warsztat refleksyjny” na temat realizacji LSR i działań LGD w 2020 roku

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza na „warsztat refleksyjny” na temat realizacji LSR i działań LGD w 2020 roku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. od godz. 14.00 w Sali w Remizie OSP w Zagórzycach Dworskich (ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie).

W związku z panującą pandemią tegoroczne spotkanie zostanie zorganizowane w reżimie sanitarnym, dlatego wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego posiadania stosownej osłony ust i nosa. Liczba miejsc jest ograniczona, chętnych do uczestnictwa w warsztacie prosimy o zgłaszanie się telefonicznie do wtorku 9.02.2021.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno- promocyjne dotyczące projektów grantowych (Publikacje, Lokalne Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja i Ekologia)

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa naborów na projekty grantowe w zakresie:
- Publikacje
- Lokalne Dziedzictwo Kulturowe
- Edukacja i Ekologia
zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na dedykowane spotkanie informacyjno- szkoleniowe, które zostanie zorganizowane w dniu 19.01.2021r. w godzinach 10.00-12.00 w formie spotkania on- line.

Czytaj więcej...

Nabór nr 1/2021/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - Grant Publikacje.

Czytaj więcej...

Nabór nr 2/2021/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - Grant Lokalne dziedzictwo kulturowe.

Czytaj więcej...

Nabór nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Grant: Edukacja i Ekologia.

Czytaj więcej...

Laureat Konkursu "Opowiedz..." 2020 praca nadesłana przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary pt. "Skarby kaligrafii"

Nadszedł czas na tegorocznego laureata Konkursu "Opowiedz..." 2020. Film pt. "Skarby kaligrafii" zgłoszony przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary z realizowanego przez nich projektu w ramach programu Działaj Lokalnie pt. "Piórem i pędzlem nasza historia pisana”. Projekt był wspólnym odkrywaniem piękna lokalnej kaligrafii i sztuki piśmiennictwa.

Czytaj więcej...

Konkurs "Opowiedz..." 2020 praca nadesłana przez Stowarzyszenie Gmina Aktywna + pt. "Kulturka z podwórka nie jedno ma imię..."

Dziś chcielibyśmy zaprezentować Państwu kolejną organizację, która zgłosiła swoją "opowieść" do Konkursu "Opowiedz..." 2020 realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie jest nią Stowarzyszenie Gmina Aktywna + działająca we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie- Luborzycy. Realizowało projekt pt. "Kulturka z podwórka", a ich film nosi nazwę" Kulturka z podwórka niejedno ma imię...".

Czytaj więcej...

Konkurs "Opowiedz..." 2020 praca nadesłana przez grupę nieformalną Pasjonaci Ratownictwa o tytule "Bezpieczeństwo gdziekolwiek jesteś, pierwsza pomoc dla każdego"

Serdecznie zapraszamy do oglądnięcia kolejnej "opowieści". Przedstawimy Państwu grupę nieformalną Pasjonaci Ratownictwa, która działała przy wsparciu Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiednik Mały. Realizowali oni projekt pt. "Bezpieczeństwo gdziekolwiek jesteś, pierwsza pomoc dla każdego" tak został zatytułowany również ich film. Celem projektu była edukacja społeczności pod kontem udzielania pierwszej pomocy, poczucia bezpieczeństwa, pewności działania w razie sytuacji kryzysowej – zwłaszcza w czasie epidemii, gdy dostęp do służby zdrowia jest utrudniony. Szkolenia uczyły odpowiednich reakcji, podstawowych umiejętności medycznych, aby w razie wypadku, urazu, nagłego ataku choroby móc podjąć działanie, zminimalizować następstwa, uratować życie, zdrowie osób w najbliższym otoczeniu. Prawidłowo udzielona pierwsza pomoc zwiększa szansę na powrót do zdrowia, dlatego należy znać zasady i przezwyciężyć strach – zapewnić bezpieczeństwo sobie, bliskim gdziekolwiek jesteś.

Zapraszamy do filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=YrwTvVXtYWo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31Lq7yES-Zl7xDeAXs8RudXUFdSuYxgxmGrULkl2uE2RRYkU-VbKNP6_E

 

EtnoPolska’21 – możliwość uzupełnienia i renowacji strojów ludowych!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków na zadania wzmacniające tożsamość kulturową, popularyzujące materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021. Udział mogą brać także Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR.

Szczegóły: http://bit.ly/34GK0eH

Konkurs "Opowiedz.." 2020 artykuł w Dzienniku Polskim.

Informacja o naszym laureacie oraz innych organizacjach, które zgłosiły swoje prace do Konkursu "Opowiedz.." 2020 znalazła się również w Dzienniku Polskim. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Fundacji im. Marszałka Marka Nawary za zajęcie pierwszego miejsca i zapraszamy do artykułu.

https://dziennikpolski24.pl/powiat-krakowski-opowiesci-o-kaligrafii-korzystaniu-z-natury-rapowaniu-i-pierwszej-pomocy/ar/c1-15360183

 

23.12.2020 i 24.12.2020 Biuro LGD będzie nieczynne

Szanowni Państwo !

Decyzją Zarządu w dniach 23.12.2020 i 24.12.2020 w Biurze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa trwa przerwa świąteczna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,

Jeszcze raz życzymy Wesołych Świąt !!!

"Małopolskie Bony Rozwojowe plus"

Szanowni Przedsiębiorcy !!!

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do udziału w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” którego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników poprzez zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla 1,9 tys. małopolskich MŚP i ich pracowników.

Czytaj więcej...

Wyniki etapu lokalnego Konkursu "Opowiedz.."2020 w ramach programu Działaj Lokalnie

Dnia 17 grudnia 2020 roku Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa powołał komisję oceniającą nadesłane filmy w ramach Konkursu „Opowiedz..” 2020. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia spotkanie odbyło się drogą on-line. W skład Komisji wchodzili Pan Jerzy Sułowski redaktor naczelny Dziennika Polskiego, Pan Mirosław Warchołek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach oraz Pan Michał Loska – fotograf, kamerzysta. Spotkanie on-line poprowadziła Pani Katarzyna Topa animator lokalny Ośrodka Działaj Lokalnie, gościnnie uczestniczyła w nim Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Pani Barbara Kawa. Poniżej przedstawiamy wyniki obrad Jury. Serdecznie dziękujemy wszystkim grantobiorcom za zgłoszenie swojej „Opowieści”. Gratulujemy zwycięzcy czyli Pani Zuzannie Michalskiej, która przygotowała film pt. „Skarby kaligrafii” w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Marszałka Marka Nawary.

Czytaj więcej...

Ranking Gmin Małopolski

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa składa serdeczne gratulacje dla Gmin, które znalazły się na podium w tegorocznym Rankingu Gmin Małopolski.
Bardzo cieszymy się, że dwie z nich należą do terenu, na którym działa Stowarzyszenie.
Gratulujemy Gmina Zielonki i Gmina Wielka Wieś za zajęcie czołowych lokat.
Trzymamy kciuki również za dalszy rozwój społeczno - gospodarczy wszystkich gmin na których terenie działa Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa Gmina Zielonki, Gmina Wielka Wieś, Gmina Michałowice, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca, Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce; Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

https://mistia.org.pl/konkursy/ranking-gmin-malopolski?fbclid=IwAR16QLaXoPMniactMmN0yhT6fOQ-e-483F7eaGhVfxQvlTV_mDXnm3yt9-0

 

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk