logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Nabór nr 1/2023 - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO- KULTURALNA

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Czytaj więcej...

Nabór nr 2/2023 - INFRASTRUKTURA SPORTOWO- REKREACYJNA

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Czytaj więcej...

5 lecie ODL Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Przed nami kolejny rok, nowe możliwości i wyzwania, projekty, wspaniali ludzie i wiele, wiele radości. Zeszły rok był dla nas szczególnym, bo obchodziliśmy 5 lecie działalności Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa jako Ośrodka Działaj Lokalnie.

Czytaj więcej...

Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – działania przedsiębiorcze 2022 r.

W zakończonym 2022 roku udało nam się przeprowadzić dwa nabory wniosków na działania skierowane do osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz do firm już istniejących na naszym obszarze. Dla przypomnienia prowadzimy konkursy na terenie następujących podkrakowskich gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.

Czytaj więcej...

23 grudnia br. (Piątek) biuro LGD będzie nieczynne

Informujemy, że dnia 23 grudnia br. (Piątek) biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z powodu przerwy Świątecznej będzie nieczynne.

Zarząd oraz Pracownicy Biura Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

 
 

will be closed

 

Spotkanie podsumowujące 5 edycję programu Działaj Lokalnie

Ponoć wszystko co dobre szybko się kończy. Mimo, że projekty w ramach programu Działaj Lokalnie się zakończyły, to dla wielu osób dalej trwają, bo doczekały się kontynuacji a poza tym są w sercach i pamięci uczestników. W piątkowy wieczór dnia 9 grudnia 2022 odbyło się spotkanie podsumowujące 5 edycje programu na terenie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Czytaj więcej...

Informacje o konsultacjach - 2 ostatnie dni naboru

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z zapisami pkt. IV.5 „Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich 2014-2020" w trakcie trwania naboru wniosków doradztwo może być ograniczone, a w ostatnie 2 dni trwania naboru doradztwo nie będzie świadczone w żadnej formie.

Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Gminy na podium w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu 25 listopada 2022 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla miast i gmin, które najlepiej wypadły w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Niezależna Kapituła oceniała dokonania miast i gmin pod kątem zrównoważonego rozwoju. W ocenie brane były pod uwagę 4 obszary: finanse i rozwój, dbałość o mieszkańców, czyste środowisko oraz jakość zarządzania.

Czytaj więcej...

Wybory do władz Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!
W dniu 21.11.2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków w trakcie którego odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Na 4-letnią kadencję został wybrany Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada LGD.

Czytaj więcej...

Publikacja kulinarna - Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją

Dotarło i do nas! Piękne pachnące nowiuteńkie wydawnictwo kulinarne zawierające przepisy na pyszne dania autorstwa Kół Gospodyń Wiejskich i grup pokrewnych z obszaru Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego.

Czytaj więcej...

Wręczenie Statuetek Spichlerz Koronny IV edycja

Po raz czwarty przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa mieli przyjemność podpisać umowy licencyjne oraz wręczyć Statuetki pięciu podmiotom wyróżnionym Znakiem Jakości naszej Marki Lokalnej Spichlerz Koronny.

Marka Lokalna gości na terenie LGD już od 4 lat. Po czterech edycjach naboru wniosków w skład grona wyróżnionych Znakiem Jakości Spichlerz Koronny wchodzą: 23 podmioty, a w tym ponad 30 produktów spożywczych, 7 produktów użytkowych, 4 produkty rękodzielnicze, 3 usługi i od tego roku pierwsze lokalne wydarzenie!!! Nic tak nie cieszy nasze Stowarzyszenie jak fakt, że dawno opatentowany Znak Spichlerza Koronnego w Urzędzie Patentowym zyskuje coraz większe grono wyróżnionych, którzy godnie reprezentują Markę Lokalną w naszej lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

Gmina Słomniki w Koronie

Przyjaciele i Sympatycy śpieszymy do Was ze wspaniałymi wieściami. Ogromnie miło nam poinformować, że obszar działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa się powiększa. Z tego miejsca serdecznie witamy w naszym kręgu Gminę Słomniki oraz jej reprezentantów. Z radością i nieskrywanym optymizmem patrzymy na nadchodzący czas i wspólne tworzenie dalszej historii Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa - 21.11.2022r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa!

Informujemy o najbliższym wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, które odbędzie się dnia 21 listopada 2022r.(poniedziałek) w SP w Więcławicach Starych.

Szczegóły dot. spotkania znajdą Państwo w zawiadomieniu.

Czytaj więcej...

Nabór 5/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin naboru: 25.11.2022-12.12.2022
Wysokość dostępnych środków w naborze: 216 111,00 Euro (864 444,00 zł).
Forma udzielonego wsparcia: refundacja
Warunek wyboru: 1 Beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości do 144 074,00 zł (36 018,50 Euro)

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pod adresem: ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie (budynek OSP) w godz. 7.30-15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy w dwóch egzemplarzach należy złożyć na obowiązującym formularzu (należy mieć także dla siebie do potwierdzenia egzemplarz wniosku) wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (płytka CD lub DVD).

Czytaj więcej...

31 października 2022 roku Biuro LGD będzie nieczynne

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 31 października 2022 r. (poniedziałek) Biuro Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wyjazd szkoleniowy, Orlik/Bukowina Tatrzańska - 27-29.09.2022r.

We wrześniu tego roku Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa realizowało projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie rozwoju LGD SKPK i kadry LGD bezpośrednio zaangażowanej we wdrażanie LSR poprzez organizację szkolenia wyjazdowego i tworzenie sieci kontaktów”, którego celem było umożliwienie 26 członkom organów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa udziału w trzydniowym szkoleniu wyjazdowym zorganizowanym od 27-29.09.2022 r, który przyczynił się do ich aktywizacji, zwiększenia posiadanej wiedzy oraz zacieśnienia kontaktów pomiędzy LGD - w partnerstwie z Gminą Gniewoszów.

Czytaj więcej...

WAŻNA INFORMACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo,
Na prośbę Samorządu Województwa Małopolskiego poniżej przedstawiamy informacje dotyczące listy sankcyjnej w związku z agresją na Ukrainę:

W związku z otrzymaniem pisma z ARiMR dot. listy sankcyjnej podmiotów powiązanych z agresją na Ukrainę poniżej przesyłam Państwu stosowną informację.

Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 i 1713), [zwanej dalej: ustawą] dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają następujące ograniczenia:

Czytaj więcej...

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk